Ingat Yang Tulus Tidak Akan Datang Dua Kali

Sak tulus-tuluse awakmu

Nek awakmu ora ayu, mulus

Yo Bakal di Skip 😞

Sing ayu akeh tapi

nek sek tulus angel golekane mas 😄

Eling sing tulus gak

akan datang dua kali

😒😏😃

Posting Komentar

0 Komentar